2010 Project ‘Verlies van Verdriet’

2010 project verlies van verdriet
2010 project verlies van verdriet

Het overlijden van haar moeder inspireerde beeldend kunstenaar Rosa van Hofwegen tot het ontwikkelen van een project waarbij overleden moeders centraal staan.
Dit heeft geresulteerd in het project ‘Verlies van Verdriet’, inhoudelijk ontwikkeld door Rosa van Hofwegen en uitgevoerd in samenwerking met het CBK Drenthe en Kunstbureau ARTeria.
Rosa  wil middels dit project mensen die hun moeder hebben verloren troost bieden en laten zien dat de dood hoort bij het leven en rouw hiermee onlosmakelijk verbonden is.
Het project bestaat uit verschillende onderdelen: een tentoonstelling met  films, fotografie, installaties,  een boek en lezingen.
Een wezenlijk onderdeel van het project is de deelname van vijftig nabestaanden, van jong tot oud,  mannen en vrouwen uit geheel Drenthe. Zij hebben een aandenken en een handgeschreven tekst afgestaan voor een kunstwerk en een boek, waarin het herdenken en herinneren aan hun moeder centraal staat. De gedoneerde objecten; een klein iets dat zo gewoon is, een detail uit het leven van die vrouw,  zijn verwerkt in een installatie.